Dạy đàn violin || Ngọc Hải Violin – Cách tự lên dây đàn violin dễ hiểu nhất

lên dây đàn
Cách tự lên dây đàn violin đơn giản cho người học violin            Gần đây, Ngọc Hải  có nhận được rất nhiều câu hởi về cách tự lên dây đàn violin chuẩn. Không chỉ đối với việc học violin mà bất kể nhạc cụ nào cũng...
Read More: Dạy đàn violin || Ngọc Hải Violin – Cách tự lên dây đàn violin dễ hiểu nhất