Lớp Cho Người Lớn:

Học viên Thế Vũ

Anh Thế Vũ – Dẫu đã ở thế hệ U50 nhưng anh vẫn dành nhiều tâm huyết với bộ môn này. Đồng thời, nhờ sự chăm chỉ của anh tại Ngọc Hải Violin. Vượt qua giới hạn của bản thân để thực hiện đam mê là điều dễ dàng.

Ngọc Hải Violin – Violin Nâng tầm cuộc sống

Thế Vũ – LONG LONG  AGO & MAY SONG