Lớp Cho Người Lớn

Học Viên Lệ Huyền

Chị Lệ Huyền – chị năm nay đã gần U50-một lứa tuổi mà hầu như tưởng rằng không chơi được bộ môn này, tuy nhiên điều đó không còn nữa khi  đến với Ngọc Hải Violin.

Ngọc Hải Violin – Không Gì Là Không Thể

Học Viên Lệ Huyền – BEAUTIFUL IN WHITE