Kiss The Rain - Violin

Minh Quang – Cậu học viên vừa học giỏi, vừa chăm chỉ tại Ngọc Hải Violin.

Với thời gian dày đặc lịch học của mình ở trường. Cậu vẫn luôn dành thời gian để theo đuổi đam mê của mình.
Violin đến với mình không chỉ là một môn học, nó như thể là cuộc sống của mình vậy” – Minh Quang chia sẻ.

Kiss The Rain-Minh Quang(lớp cơ bản 1)