“Mình muốn hoàn thiện bản thân, muốn được thể hiện bản thân và giải trí, nên mình muốn học bộ môn này”
Qua Internet, tôi biết trung tâm, tôi thấy bên trung tâm chuyên nghiệp về violin nên tôi quyêt định chọn học.
Giai đoạn đầu tôi cảm thấy khó khăn, nhưng vì đam mê và sự nhiệt tình của giáo viên làm động lực cho mình theo đuổi bộ môn này đến bây giờ

       My Heart Will Go On – Thuy Ngan || Ngọc Hải music Center