Giới Thiệu

Spread the love
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9f09df2b4c44fa7251c3d557bb695c62' }}

Ngọc Hải – CEO Trung Tâm Ngọc Hải Violin

 Tôi tin rằng với sự thay đổi nhanh chóng mặt của xã hội những kỹ năng mềm ( sự giao tiếp xã hội, sự tự tin, tư duy logic, lối sống chan hòa lành mạnh,…) ngày cang trở nên quan trọng. Âm nhạc giúp con người làm được những điều trên 

 

 Với mục tiêu đem bộ môn nhạc cụ này đến với mọi lứa tuổi, mọi miền trên thế giới. Chúng tôi mang đến môi trường học thú vị và sáng tạo cho mọi lứa tuổi.

 

Với phương châm “uy tín là vàng”, “càng đơn giản càng thuyết phục và dễ hiểu”, chúng tôi sẽ cô gắng đơn giản hóa phương pháp dạy đàn violin để mọi người ai cũng chơi được đàn.