HỌC THỬ MIỄN PHÍ

[membership level=”1″]
Will only show up for level 1 users
[/membership]

Bài 1: Phương pháp chơi đàn violin

Bài 2: Cách cầm đàn và sử dụng đàn

Bài 3: Hướng dẫn lên dây đàn violin

Bài 4: Hướng dẫn cầm vĩ – phần 1

Bài 5: Rèn luyện Rythm và Sight Reading

Bài 6a: Thực hành đọc bản nhạc

Bài 6b: Thực hành đọc bản nhạc