Violin là đam mê 

Khi còn nhỏ, mình ước mơ sẽ làm điều gì đó lớn lao, ý nghĩa nhưng chưa định hướng được nên làm gì. Sau khi trưởng, vào năm 3 đại học, mình bắt đầu dạy violin.     

 

Sau khi chứng kiến rất nhiều niểm vui của học trò khi họ đàn được bài hát họ yêu thích, mình quyết định sẽ theo lĩnh vực này với ước mơ mang nhạc cụ “cao cấp” này đên mọi vùng mọi miền trên thế giới.     

 

Với phương châm “uy tín là vàng”, “càng đơn giản càng thuyết phục và dễ hiểu”, mình sẽ cô gắng đơn giản hóa phương pháp dạy đàn violin để mọi người ai cũng chơi được đàn.