[membership level=”4″]
Will only show up for level 4 users
[/membership]

Bai 5 Cách cầm vĩ – Part 2

https://youtu.be/4qR-IlDOoe8

Bai 6 Lên dây đàn cho đúng.

https://youtu.be/YCn37nE69YM

Bài 7: Thực hành với sheet 1

https://youtu.be/YVf5CmY-vts

Bài 8: Đánh dấu các nốt trên cán đàn

https://youtu.be/B0YuQKxucAg

Bai 9 Thuc hanh giua vi part1

https://youtu.be/cPRSekai1-s

Bài 10: Hướng dẫn bấm nốt trong violin

https://youtu.be/vqr-J0UUHjs

Bài 11: Vấn đề giữ ngón trong violin

https://youtu.be/YdyqImFJZx8

Bai 12 Thuc hanh giua vi phan 2

https://youtu.be/ADyMDgeyqLc

Bai 13 Hướng dẫn kéo gốc và ngọn vĩ

https://youtu.be/72z5aE2YyaU

Bài 14: Thực hành kéo ở gốc và ngọn vĩ

https://youtu.be/VA8Xv_aWOOc

Bài 15a: Thực hành kéo 2 phần vĩ – Part 1

https://youtu.be/_dVoNopDgnw

Bài 15b: Thực hành kéo 2 phần vĩ – Part 2

https://youtu.be/XXxkXIzOCtI

Bài 16 Kéo 3 phần vĩ

https://youtu.be/HL5TgrHvBJU

Bài 17: Hướng dẫn kéo toàn vĩ

https://youtu.be/V2SYZtUTJoQ

Bài 18: Hưỡng dẫn điều khiển dây G

https://youtu.be/jD5Q97x7pow

Bài 19: Hướng dẫn kéo 4 dây buông

https://youtu.be/gUur7gFr4wk

Bài 20: Tổng hợp kiến thức

https://youtu.be/4bWiz_1Pqa4

Bài 21: Thực hành kéo dây buông

https://youtu.be/o-ncil42Onw

Bài 22: Thực hành lấy lại vĩ

https://youtu.be/UyZxf-6JHFA

Bài 23 Thực hành bài nhạc A B C

https://youtu.be/q6LElrcKG3o

Bài 24 Thực hành ngón 4 ngón út

https://youtu.be/O7gy-JDaI9A

Bài 25: Thực hành Spacing Pattern

https://youtu.be/jeZRidndku0

Bài 26: Bài luyện ngonetude – Part 1

https://youtu.be/yLikXzlCzKM

Bai 27 keo not khong bi pho

https://youtu.be/b_mrTLhUCoU

Bài 28 Thực hành kéo gam D Major và A Major

https://youtu.be/HE1Qq7YUh_8

Bài 29 Thực hành bài proud of you

https://youtu.be/WOZQ0oG82Bo

Bài 30: Thực hành kéo gam G Major

https://youtu.be/AIiQ0bU4vII

Bài 31: Kéo gam C Major

https://youtu.be/leANDAyYmQY

Bài 32: Thực hành Spacing Pattern – Part 2

https://youtu.be/x5SjfBe1ozY

Bài 33: Kỹ thuật Legato Slurs

https://youtu.be/77KR1ohecvk

Bài 34: Kỹ thuật Slur ở Phần 2

https://youtu.be/yDy-PqQ4d7Y

Bài 35: Thực hành Beautiful In White

https://youtu.be/uPqlbCcg9eI

Bài 36: Thực hành Etude – Part 2

https://youtu.be/RtFirsmyvcc

Bài 37: Học kỹ thuật Vibrato rung – Part 1

https://youtu.be/W-abYsEDKe0

Bài 38: Học kỹ thuật Vibrato rung – Part 2

https://youtu.be/cRttFc_5qBQ

Bài 39: Học kỹ thuật Vibrato rung – Part 3

https://youtu.be/4JX51BI_SmM

Bài 40: Thực hành My Hear Will Go On

https://youtu.be/nyKJTLZZOqM

Bài 41: Giới thiệu các khóa học tại trung tâm

https://youtu.be/fGRT1MnFJlw