Khóa Học Nhạc Lý

Chào mừng bạn

[membership level=”2″]
Will only show up for level 2 users
[/membership]

Chúc mừng bạn đã đăng ký khóa học học Nhạc Lí của Ngoc Hải violin

Bai 1 Giới Thiệu Khuôn Nhạc

Bài 2 Trường Độ

Bài 3 Cao Độ Và Cách Nhớ Note Nhạc

Bài 4 – Thực Hành Sheet 1

Bài 5 Các Kí Hiệu Trên Bản Nhạc

Bài 6 Cao Độ

Bài 7 Cách Xác Đinh Các Note Violin

Bài 8 Đánh dấu các nốt trên cán đàn

Bài 9 Thực Hành Với Sheet 1

Bài 10 – Thực Hành Với Sheet 2

Bài 11- Thực Hành Với 1 Kí Hiệu Hay Gặp

Bài 12: 2 Dấu Trong Violin

Bài 13- Bạn Đã Làm Được Gì Rồi