Spread the love

Kết quả học viên

Thư Viện Video

Henry – sau khóa học 2 năm. 

Chị Amelia – sau khóa học 1 năm.

Anh Jun – sau khóa học 6 tháng.

Lớp học Violin trực tiếp

Nhiều lựa chọn, phù hợp với mọi nhu cầu

Lớp hỏa tốc

$15

300.000 VND

Nhu cầu học cực nhanh

Muốn đạt được kết quả ngay

Một buổi học

Dành cho người đã biết đàn Và muốn cải thiện thêm.

Lớp học nhanh

$20

400.000 VND

Giá khóa học

Ap dụng

Cho nhạc lý cơ bản. 

Dành cho người

Chưa biết về nhạc lý. 

Lớp tiết kiệm

$60

1.200.000 VND

Giá cho khóa học 1 tháng

Một kèm 1

Một tuần 1 ngày

Viết cái gì ở đây

Cho đủ dòng.

Lớp luyện thi

$130

2.600.000 VND

Giá cho khóa học 1 tháng

Một kèm 1

Hai tuần một ngày

Viết cái gì ở đây

Cho đủ dòng.

Cẩm nang học đàn

Kho tài liệu miễn phí 

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-20caae3b7cc3cfb8034af5223fd65982' }}

Cách đọc nốt nhạc

Bring vibrance to your site by setting color & transparency with our color overlays options. Simple, fast & stylish only with Brizy!

Cách bảo quản đàn 

Let’s not get technical! Create up-to-date designs without writing a single line of code. Build clean, minimalistic websites. 

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-72ee07c977a04a44322fc5dc9fef4d96' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-2e67b4ce410bdeb76abff2fb2b81acd8' }}

Cách cầm vĩ

Bring vibrance to your site by setting color & transparency with our color overlays options. Simple, fast & stylish only with Brizy!

Khóa học Violin online

Các bài giảng online cho các bạn không thể đến lớp

Cơ Bản

Dành cho những bạn muốn học từ căn bản, hoặc chưa có kiến thức gì về violin cũng như nhạc lý.

Trung cấp

Dành cho những bạn đã biết về nhạc lý, hoặc đã từng học qua violin và hiện muốn cải thiện thêm.