[membership level=”3″]
Will only show up for level 3 users
[/membership]

Chúc mừng bạn đã đăng ký khóa học học Trải Nghiệm của Ngoc Hải Violin

Bài 6: Cách cầm vĩ – Part 2

Bài 7: Thực hành với sheet 1

Bài 8: Đánh dấu các nốt trên cán đàn

Bai 9 Thuc hanh giua vi part1

Bài 10: Hướng dẫn bấm nốt trong violin

Bài 11: Vấn đề giữ ngón trong violin

Bai 12 Thuc hanh giua vi phan 2

Bai 13 Hướng dẫn kéo gốc và ngọn vĩ

Bài 14: Thực hành kéo ở gốc và ngọn vĩ

Bài 15a: Thực hành kéo 2 phần vĩ – Part 1

Bài 15b: Thực hành kéo 2 phần vĩ – Part 2

Bài 16 Kéo 3 phần vĩ

Bài 17: Hướng dẫn kéo toàn vĩ

Bài 18: Hưỡng dẫn điều khiển dây G

Bài 19: Hướng dẫn kéo 4 dây buông

Bài 20: Tổng hợp kiến thức

Bài 21: Thực hành kéo dây buông

Bài 22: Thực hành lấy lại vĩ

Bài 23 Thực hành bài nhạc A B C

Bài 24 Thực hành ngón 4 ngón út

Bài 25: Thực hành Spacing Pattern

https://youtu.be/jeZRidndku0

Bài 26: Bài luyện ngonetude – Part 1

https://youtu.be/yLikXzlCzKM