Hỗ trợ trực tuyến

0937475559
ngochaiviolin@gmail.com
Báo chí viết về Ngọc Hải

Kết quả khi học violin tại Ngọc Hải Violin

(04-09-2018, 7:45 pm)

             Sau đây Ngọc Hải Violin giới thiệu với mọi người các khóa học violin bên Ngọc hải đã triễn khai và kết quả câc bạn học violin trong lớp cơ bản sau lộ trình 7 tháng bên Ngọc Hải Violin

dạy đàn violin - kết quả học violin

                                         VIDEO: dạy đàn violin - kết quả học viên trong lớp cơ bản