Hỗ trợ trực tuyến

0937475559
ngochaiviolin@gmail.com
Báo chí viết về Ngọc Hải

Thi cuối khóa lớp cơ bản sau 7 tháng Proud Of You - Hoài Trân

(09-08-2018, 2:33 pm)

     Lúc mới bắt đầu Trân chưa biết gì cả, nên những khái niệm về nhạc lý Trân còn mong lung. Ngoài ra Trân kiếm giáo viên đã lâu nhưng không biết ở đâu dạy uy tín, nghe bạn giới thiệu, Trân đã đén với Ngọc Hải Violin và Trân đã chọn lộ trình 7 tháng.

      Chính vì sự kiên trì của Trân nên em đã vượt qua giai đoàn đầu và hiện tại Trân đã hoàn thành xong khóa học cơ bản và sẽ lên học lớp trung cấp tại Ngọc Hải Violin.

 

                                                             Lớp cơ bản violin - hoai tran

                                                                                                       Ảnh: Hoài Trân       

            Proud Of You - Fiona Fung || Violin Cover || Hoài Trân